Senioralne Wyprawy Odkrywców

Senioralne Wyprawy Odkrywców

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji
Źródło finansowania: Projekt realizowany przy wsparciu Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Koszt projektu: 245 000 PLN
Wartość dofinansowania: 220 000 PLN

Opis projektu:

60+ w proces tworzenia i promocji questów - bezobsługowych gier terenowych prezentujących w atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze.

Uczestnikami działań projektowych, w wyniku których powstanie 10 nowych questów, będą członkowie lokalnych środowisk senioralnych (gminnych rad seniorów, UTW, klubów seniora, lokalnych stowarzyszeń i KGW). Do wspólnej aktywności zostaną również zaproszeni seniorzy niezrzeszeni, którzy będą chętni do udziału w warsztatach lub też do aktywnego spędzania czasu na gotowych questach powstałych w 10 miejscowościach.

Drugą grupą docelową projektu są seniorzy z 3 miejscowości, gdzie questy już funkcjonują, a seniorzy włączali się w ich tworzenie lub też są ich lokalnymi „ambasadorami” (promują je w swojej społeczności oraz wśród osób przybywających z zewnątrz). Miejscowości te będą gościć seniorów z 10 gmin podczas wizyt studyjnych. W programie każdej z wizyt będzie nie tylko przejście miejscowych questów, ale także spotkanie z seniorami-gospodarzami, wymiana doświadczeń dotyczących możliwości aktywizacji seniorów w procesie tworzenia i promocji questu, opieki nad nim oraz wspólne aktywne spędzenie czasu.

Trzecią grupą docelową projektu są seniorzy z całej Polski (spoza gmin uczestniczących w projekcie), którzy wezmą udział w piknikach questowych oraz w konferencji podsumowującej projekt (łącznie ok. 70-100 osób). Będą to osoby reprezentujące różne środowiska - rady seniorów z innych zakątków Polski, UTW, kluby seniora i inne organizacje zrzeszające seniorów.

Pośrednio grupą docelową projektu są także seniorzy z całej Polski, którzy nie wezmą udziału w żadnym wydarzeniu projektowym, ale skorzystają z efektów projektu w postaci zawsze dostępnych questów oraz z udostępnionej i dostosowanej do potrzeb osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami strony internetowej www.questy.org.pl.

Z projektu skorzystają również pośrednio wszystkie osoby, które zapoznają się z jego rezultatami (dzięki kampanii promocyjnej) i zechcą je wykorzystać w swojej pracy na rzecz seniorów.

Projekt będzie realizowany w 13 gminach w 8 województwach, tj.:

w woj. małopolskim gminy: Michałowice, Myślenice, Miechów, Kęty i miasto Kraków,
w woj. śląskim gmina: Boronów,
w woj. mazowieckim gmina: Radzymin,
w woj. lubelskim gmina: Bełżyce,
w woj. świętokrzyskim gmina: Kunów
w woj. podlaskim miasto: Augustów i gmina Wąsosz
w woj. dolnośląskim gmina: Świdnica lub Dzierżoniów lub Chojnów
w woj. podkarpackim: gmina Rakszawa

Aktywni logo

Data

16 sierpień 2022

Tagi

Aktualne, Questowe, Senioralne