Seniorzy - Odkrywcy Lokalnych Skarbów

Seniorzy - Odkrywcy Lokalnych Skarbów

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Źródło finansowania: Projekt realizowany przy wsparciu Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Koszt projektu: 141 410 PLN
Wartość dofinansowania: 124 960 PLN

Opis projektu:

Projekt pt. „Seniorzy – Odkrywcy Lokalnych Skarbów” realizowany jest w 7 gminach w 5 województwach. Jego celem jest wzrost zaangażowania osób w wieku 60+ w proces tworzenia i promocji questów - bezobsługowych gier terenowych prezentujących w atrakcyjny sposób lokalne dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze, a także wymiana doświadczeń pomiędzy seniorami z różnych środowisk.


Uczestnikami działań projektowych, w wyniku których powstanie 7 nowych questów, będą członkowie lokalnych środowisk senioralnych (gminnych rad seniorów, UTW, klubów seniora, lokalnych stowarzyszeń i KGW). Do wspólnej aktywności zostaną również zaproszeni seniorzy niezrzeszeni, którzy będą chętni do udziału w warsztatach lub też do aktywnego spędzania czasu na gotowych questach powstałych w 7 miejscowościach.


Drugą grupą docelową projektu są seniorzy z całej Polski (spoza gmin uczestniczących w projekcie), którzy wezmą udział w piknikach questowych oraz w konferencji podsumowującej projekt (łącznie ok. 200 osób). Będą to osoby reprezentujące różne środowiska - rady seniorów z innych zakątków Polski, UTW, kluby seniora i inne organizacje zrzeszające seniorów.


Pośrednio grupą docelową projektu są także seniorzy z całej Polski, którzy nie wezmą udziału w żadnym wydarzeniu projektowym, ale skorzystają z efektów projektu w postaci zawsze dostępnych questów oraz z udostępnionej i dostosowanej do potrzeb osób starszych i osób ze szczególnymi potrzebami strony internetowej www.questy.org.pl.
Z projektu skorzystają również pośrednio wszystkie osoby, które zapoznają się z jego rezultatami (dzięki kampanii promocyjnej) i zechcą je wykorzystać w swojej pracy na rzecz seniorów.

Projekt będzie realizowany w 7 miejscowościach w 5 województwach, tj.:
woj. mazowieckie: Laski, Magdalenka, Słupno
woj. śląskie: Kłobuck
woj. świętokrzyskie: Nietulisko
woj. warmińsko-mazurskie: Nielbark
woj. wielkopolskie: Orzechowo

Aktywni logo

 

Data

06 grudzień 2023

Tagi

Questowe, Senioralne