AgeinGreen - Wspieranie międzypokoleniowego uczenia się i aktywnego uczestnictwa seniorów w walce ze zmianami klimatu

AgeinGreen - Wspieranie międzypokoleniowego uczenia się i aktywnego uczestnictwa seniorów w walce ze zmianami klimatu

Informacje ogólne:

  • Lider projektu: Institut Antona Trstenjaka (Słowenia)

Partnerzy:

  • Fundacja Mapa Pasji (Polska)
  • M3 MCube Association (Francja)
  • Gantalcalá La Rioja (Hiszpania)
  • Centre of Active Citizens for Sustainable Development (Cypr)

Źródło finansowania: Erasmus +

Okres realizacji: X 2023 - X 2025

Opis projektu:

Międzynarodowy projekt AgeinGreen ma na celu przeciwstawienie się zmianom klimatycznym z perspektywy  międzypokoleniowej poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy seniorów na temat zmian klimatycznych oraz umożliwienie zaangażowania się w ochronę środowiska w swoich społecznościach poprzez wprowadzenie drobnych zmian w swoim życiu i aktywne uczestnictwo w społecznościach lokalnych. Kolejnym celem projektu jest poprawa relacji międzypokoleniowej poprzez wspólne uczestnictwo w walce ze zmianami klimatycznymi.

Podczas trwania projektu realizowane będą liczne działania. Zostanie opracowany program szkoleniowy pomagający walczyć ze zmianami klimatycznymi, który będzie wykorzystywany w edukacji dorosłych. Zostanie opracowany podręcznik zawierający zbiór dobrych praktyk stosowanych przez partnerów projektu. Przeprowadzone zostaną warsztaty międzypokoleniowe, w tym tworzenia questów, podczas których uczestnicy poszerzą świadomość o potrzebie ochrony przyrody i poznają metody atrakcyjnego przekazywania wiedzy. W ramach projektu odbędą się warsztaty pilotażowe i spotkania, w tym realizowane online, a zrealizowane działania zostaną upowszechnione na międzynarodowej konferencji online.

Rezultatami projektu będą: dostępny w 6 językach podręcznik, którego tematem będą zmiany klimatyczne, obejmujący wszystkie główne wyniki projektu (program szkoleniowy w zakresie zmian klimatycznych, questy, wskazówki dotyczące zrównoważonego stylu życia, kolekcjonowanie osobistych historii i in.); ponad 10 edukatorów dorosłych z 5 krajów podniesie swoje kompetencje w zakresie realizacji warsztatów międzypokoleniowych o zmianach klimatycznych; 50 uczestników zwiększy świadomość i wiedzę na temat zmian klimatycznych.

Data

02 lipiec 2024

Tagi

Aktualne, Senioralne, Edukacyjne, Międzynarodowe