Poradnik kreatywnego myślenia dla rodziców

Kreatywne myślenie dla rodziców. Poradnik podzielony jest na kilka rozdziałów, które przeprowadzą Cię przez  główne obszary, jak zwiększyć umiejętności kreatywnego myślenia, które są zgodne ze  strukturą kursu szkoleniowego dla rodziców, który również został opracowany w ramach projektu. W pierwszej kolejności znajdziesz informacje na temat podstaw naukowych dostarczonych przez NUI Galway, a następnie opis dziewięciu obszarów tematycznych, które zostały wybrane dla kursu szkoleniowego, jak również dla aplikacji internetowej, która jest trzecim rezultatem projektu i do której szczegółowy opis dostępu znajdziesz na końcu tego przewodnika.

Pobierz PDF
service16

Skarby Górali dla każdego

Skarby Górali. Poznaj Górala spoza Podhala to książka prezentująca najciekawsze teksty i fotografie zebrane przez młodzież z ośmiu małopolskich grup etnograficznych: Babiogórców, Górali Białych, Kliszczaków, Górali Nadpopradzkich, Orawskich, Pienińskich, Spiskich i Zagórzańskich. Pełna pięknych ilustracji, opowieści o dawnych realiach życia i oryginalnych zwyczajach, wywiadów z artystami i rzemieślinikami kultuwyjącymi ginące tradycje, publikacja zapoznaje z kulturą góralską w sposób szczególny, bo atrakcyjny dla każdego czytelnika, niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania.

Pobierz książkę w pdf
service16

Góralszczyzna mniej znana - ale zbadana

Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji jest podsumowaniem wyników badań terenowych przeprowadzonych w latach 2018-2019 przez zespół złożony z absolwentów większości polskich ośrodków etnologicznych, z przewagą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaczom przewodził dr Łukasz Sochacki, który odpowiada za wybór tekstów, redakcję i wstęp. Książka jest poświęcona wymienionym wyżej ośmiu grupom małopolskich górali, ale - w przeciwieństwie do powyższej - przyświecały jej przede wszystkim cele naukowe. Praca zawiera wiele zapisów fascynujących rozmów, ocalając od zapomnienia realia życia i mentalność współczesnych górali. 

Pobierz książkę w pdf
service16

Poradnik aktywnego seniora

Przestrzeń dla seniorów. Poradnik aktywnego seniora jest książką, która, mamy nadzieję, będzie dla seniorów pomocą i inspiracją do działania na rzecz swoich lokalnych środowisk – również w trudnych czasach pandemii COVID-19 i po nich. Jest to owoc wieloletnich doświadczeń Fundacji Mapa Pasji ze współpracy z ponad dwudziestoma różnymi środowiskami senioralnymi z Polski południowej. Bogatsi o te doświadczenia, postanowiliśmy podzielić się nimi z aktywnymi seniorami, którzy nie boją się wyzwań i szukają pomysłów na rozwój swój i swoich społeczności. Jak być skutecznym liderem? Jak się zorganizować i przygotować spotkania? Jak projektować przestrzeń wokół siebie i radzić sobie w gąszczu przepisów? Zapraszamy do lektury!

Pobierz PDF
service16

Poradnik edukacji medialnej dla rodziców

Edukacja medialna. Poradnik dla rodziców został wydany w sześciu językach: angielskim, bułgarskim, francuskim, greckim, polskim i włoskim. Jest efektem pracy międzynarodowego zespołu, a powstał, aby wspomóc rodziców w zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń czychających na dzieci w internecie, ale również w poznaniu możliwości, które internet im zapewnia. Poradnik jest wyjątkowym połączeniem wiedzy o świecie cyfrowym z wiedzą psychologiczną dotyczącą zachowań rodziców, dzieci i młodzieży, realizuje więc nowatorski program szerzenia wiedzy o świecie cyfrowym pośród rodziców z myślą o dziecku jako głównym beneficjencie. Został napisany tak, by każdą jego część można było czytać oddzielnie.

Pobierz PDF
service16