Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne, Lokalne Grupy Działania, samorządy, przedsiębiorstwa, biura podróży i nieformalne grupy mieszkańców, które chcą zmieniać świat wokół siebie na lepsze, czerpiąc inspirację z lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz wiedzy i pasji mieszkańców.

 

Fundacja Mapa Pasji:
• pozyskuje fundusze na projekty własne i partnerskie ze środków krajowych, europejskich i innych;
• współpracuje przy realizacji projektów innych instytucji i organizacji jako partner lub podwykonawca (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej);
• realizuje zlecenia w ramach działalności gospodarczej.

Image
01

Questy - Wyprawy Odkrywców

Zapraszamy do współpracy na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego
Image

Oferujemy:

 • prowadzenie warsztatów tworzenia questów dla młodzieży szkolnej, dorosłych, seniorów, wraz z dopracowaniem questów po warsztatach,
 • przygotowanie questów metodą ekspercką według wytycznych zamawiającego,
 • bezpłatne zamieszczenie gotowych questów na ogólnopolskim portalu www.questy.org.pl, w tym tworzenie podstron dla grup questów z jednego regionu,
 • zamieszczenie questów w ogólnopolskiej aplikacji mobilnej "Questy - Wyprawy Odkrywców" dostępnej bezpłatnie dla użytkowników systemu Android i iOS,
 • opracowanie graficzne i druk ulotek questów oraz dodatkowych materiałów promocyjnych (np. plakatów, ulotek informacyjnych),
 • przygotowanie i montaż skarbów questów (skrzynek z pieczęcią, opcjonalnie z szyfrem lub dodatkowym maskowaniem),
 • promocję questów m.in. na portalu www.questy.org.pl oraz na stronie Questy - Wyprawy Odkrywców na Facebooku (ponad 10 tys. fanów),
 • organizację różnego typu konkursów konkursów związanych z questami (np. fotograficznych, literackich) zachęcających do przemierzania questów,
 • organizację festynów, pikników, maratonów questowych w terenie,
 • tworzenie okolicznościowych odznak dla wybranych grup questów,
 • aktualizację i dopracowanie starszych questów,
 • okresową ewaluację questów w terenie i ich aktualizację oraz opiekę nad skarbami questów.
02

Dziedzictwo kulturowe

Zapraszamy do współpracy na terenie całej Polski
Image

Oferujemy:

 • przeprowadzenie warsztatów inwentaryzacji miejscowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego z udziałem lokalnej społeczności - wzmacnianie lokalnej tożsamości,
 • dokumentowanie miejscowego dziedzictwa kulturowego w postaci wywiadów, reportaży literackich, fotografii, filmów (przy zaangażowaniu lokalnej społeczności lub metodą ekspercką),
 • przeprowadzenie kampanii promujących kulturę regionu, w tym tworzenie tematycznych portali internetowych, wydanie publikacji dokumentujących dziedzictwo itp.
 • przeprowadzenie badań etnograficznych dotyczących kultury regionu, przy zaangażowaniu zespołu wykwalifikowanych badaczy,
 • opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk materiałów promujących kulturę regionu, w tym ulotek, folderów, przewodników, map,
 • opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystycznych (w tym szlaków pieszych i rowerowych, szlaków dziedzictwa) bazujących na miejscowym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym.
03

Aktywizacja seniorów i dialog obywatelski

Zapraszamy do współpracy na terenie całej Polski
Image

Oferujemy:

 • prowadzenie warsztatów tworzenia gminnych rad seniorów i gminnych rad młodzieżowych (w tym opracowanie projektów statutów rad)
 • realizację spacerów badawczych z udziałem mieszkańców, by poprawić jakość przestrzeni publicznych i ich dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
 • projektowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych z udziałem mieszkańców, w formie warsztatów, spacerów terenowych, z użyciem makiety itp.
 • prowadzenie diagnozy potrzeb lokalnych (w tym badania ankietowe, wywiady fokusowe, analiza dokumentów, opracowanie i prezentacja raportu z wynikami)
 • prowadzenie konsultacji społecznych (w formie warsztatów, ankiet i in.) dotyczących tworzenia dokumentów strategicznych i planistycznych takich jak polityki senioralne, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju turystyki itp.
 • organizację wymiany doświadczeń (wizyty studialne, konferencje, seminaria) pomiędzy różnymi środowiskami z całej Polski, w szczególności dla seniorów i młodzieży
 • prowadzenie kampanii społecznych dotyczących dialogu obywatelskiego, potrzeb różnych grup mieszkańców.