Questy - narzędzie aktywizacji dla lokalnych organizacji

Questy - narzędzie aktywizacji dla lokalnych organizacji

nowefioPL znaki strona www 4


Liderzy projektu: Fundacja Mapa Pasji, Fundacja Calamita

Okres realizacji: VII 2024 – VI 2026

Źródło finansowania: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość finansowania: 355 060,00 zł

Projekt zakłada wsparcie co najmniej 70 organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) z całej Polski, działających na rzecz rozwoju lokalnego i angażujących lokalne społeczności do odkrywania i promowania miejscowej historii, kultury i przyrody, bądź prowadzenia innych działań edukacyjnych. Jednym ze sprawdzonych narzędzi rozwoju lokalnego są questy – bezobsługowe gry terenowe polegające na poszukiwaniu skarbu, w które można grać w dowolnym momencie z kartą wyprawy lub z aplikacją mobilną. W ramach projektu odbędą się szkolenia animatorów questów, doradztwo dla organizacji pozarządowych, wymiana doświadczeń (spotkania sieciujące, wizyty studialne, webinary tematyczne). Ważnym elementem projektu jest długofalowe sieciowanie organizacji wykorzystujących lub planujących wykorzystanie questów w swoich działaniach lokalnych, wydanie poradnika z dobrymi praktykami oraz stworzenie systemu certyfikacji wzorowych opiekunów questów.


Grupę docelową projektu stanowią:

  • Organizacje pozarządowe ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) działające na rzecz rozwoju lokalnego, które zostaną wzmocnione dzięki doradztwu i przystąpieniu do ogólnopolskiego porozumienia na rzecz rozwoju i promocji z wykorzystaniem questów.
  • Liderzy i liderki organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast działających na rzecz rozwoju lokalnego, którzy skorzystają ze szkoleń, doradztwa i wymiany doświadczeń.
  • Mieszkańcy miejscowości, którzy zaangażują się w partnerską współpracę przy tworzeniu nowego questu lub promowaniu i opiece nad istniejącym questem
  • Inni mieszkańcy miejscowości, którzy odniosą korzyści z jego funkcjonowania
  • Mieszkańcy innych miejscowości, który zyskają interesującą ofertę edukacji i spędzania wolnego czasu.
  • Osoby, które skorzystają z publikacji dobrych praktyk w zakresie animowania rozwoju lokalnego w oparciu o questy.

Data

08 lipiec 2024

Tagi

Aktualne, Questowe, Edukacyjne